Nasza strona używa ciasteczek (cookies) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Za pomocą ustawień przeglądarki możesz określić warunki ich przechowywania.

Zajęcia umuzykalniające

Zdaniem psychologów zajęcia umuzykalniające mają bardzo korzystny wpływ na rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny dziecka. Jeśli zdecydujemy się postawić na nie, potraktujmy je jak formę inwestycji w poszerzenie horyzontów myślowych dziecka, nie zaś jak pierwszy krok do jego kariery muzycznej.

Zdaniem psychologów zajęcia umuzykalniające mają bardzo korzystny wpływ na rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny dziecka. Jeśli zdecydujemy się postawić na nie, potraktujmy je jak formę inwestycji w poszerzenie horyzontów myślowych dziecka, nie zaś jak pierwszy krok do jego kariery muzycznej.

Potencjał zdolności twórczych stanowi integralny składnik inteligencji człowieka. Gdy stworzymy mu odpowiednie warunki do rozwoju, a takie daje kontakt i uczestnictwo w muzyce, dziecko będzie potrafiło wykorzystać je potem w innych dziedzinach życia, niekoniecznie związanych ze sztuką.

Z najnowszych badań naukowych wynika, że zajęcia umuzykalniające:

  • stymulują pełny i bardziej harmonijny rozwój mózgu;
  • są wspaniałym treningiem pamięci i koncentracji;
  • rozwijają zdolności językowe; 
  • uczą logicznego myślenia; 
  • wpływają na rozwój zdolności matematycznych;
  • poprawiają samopoczucie (uspokajają i pomagają rozładować emocje);
  • uczą pracy i współżycia w zespole.

Zajęcia przeprowadzane są najskuteczniejszą metodą edukacji muzycznej - metodą Lidii Bajkowskie, która jako jedyna ze wszystkich metod stosowanych obecnie na świecie pozwala na naukę rozumienia muzyki przez dzieci. Jako jedyna na rynku gwarantuje każdemu dziecku umiejętność komponowania muzyki – tj. świadomego używania nut jako „narzędzi” aby układać własne mini-utwory muzyczne. Ponadto, każde dziecko z łatwością nauczy się czytać nuty oraz grać z nut na fortepianie lub instrumencie sztabkowym. Nauka ta oparta jest o bajki i niezliczoną ilość zabaw w grupie przedszkolnej, sprawiając przyjemność nie tylko dzieciom ale także pedagogom. 

Poprzez skojarzenia obrazowe i zabawę nawet najmłodsze dzieci przyswajają sobie podstawowe terminy muzyczne, a dzięki personifikacji i animacji nut są w stanie bardzo szybko nauczyć się abecadła muzycznego. Do zrozumienia, a zatem i polubienia przedmiotu, przyczyniają się również barwnie i interesująco przedstawione treści programu nauczania, skorelowane z treściami innych edukacji (np. łączenie muzyki z plastyką, ruchem, tańcem, poezją, dramą, teatrem, itd.).

Dzieci szybko przyswajają sobie podstawowe terminy, uczą się abecadła muzycznego, potrafią ze zrozumieniem zagrać z nut proste melodie w oktawie, rozbudzają w sobie zamiłowania muzyczne i zainteresowania tą dziedziną sztuki, poznają dzieła klasyki. 

Ponadto, tworzone zostaną mini zespoły muzyczne, dzieci biorą udział w audycjach muzycznych, koncertach, warsztatach muzycznych, wycieczkach, konkursach i wszelkich innych formach wyrazu artystycznego.

Sale w szkole i przedszkolu zostały wyposażone w instrumenty muzyczne, plansze edukacyjne oraz dbanie, by zajęcia przeprowadzane były na jak najwyższym poziomie. 

Przedszkole w Liwie, jest jedynym przedszkolem w okolicy, zapewniającym edukację muzyczną  dzieciom na najwyższym poziomie, tym bardziej, że kontynuację tu rozpoczętego muzykowania, dzieci będą miały dalej w Szkole Podstawowej w Liwie w klasach I - IV a następnie w liwskiej orkiestrze, także przedsięwzięcie to jest długofalowe i na długie lata zapewni dzieciom rozwój muzyczny.